E-mail cím:
Jelszó:

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések


A jelen ÁSZF tartalmazza a PlatinumShop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit. A regisztrációval, illetve a webáruházon keresztül leadott rendelésekkel a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Vásárló között.

A Webshop az árak, díjak módosításának jogát fenntartja.
A Webshop külföldről is elérhető, ám kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el.
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
A Vásárló által a Webáruház számára felküldött csomagokért nem fizetünk utánvéttel.

Céginformációk:

A Webáruház címe:
www.platinumshop.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Platinum Konzol Kft.
Székhely címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-903471
Adószám: 14436107-2-42
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-29656899

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56.
Telefon: +36 (1) 302 61 26
E-mail: info@platinumshop.hu
Nyitva tartása: H-P 10:00-19:00

Az esetleg panaszok ügyintézésének helye az Ügyfélszolgálat fent megadott címe.

II. Regisztráció


A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:

Személynév
Telefonszám
E-mail cím
Szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)
Jelszó

III. A vásárlás folyamata


1. A megvásárolni kívánt termék a “Kosárba!” gombbal helyezhető a kosárba.
2. Amennyiben a művelet sikeres volt, azt egy felugró ablak közli a Vásárlóval, ahol a “Kosár tartalma” gombra kattintva megkezdhető a rendelés véglegesítése.
3. A kosár tartalmának áttekintése után a “Megrendelem” gombra kattintva ellenőrizhető és módosítható a megadott szállítási cím, és kiválasztható az átvétel módja (Személyes átvétel vagy Házhoz szállítás / futárszolgálat).
4. Amennyiben az adatok helyesek, a “Megrendelem” gomb megnyomásával a Vásárló ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.
Ez a levél csupán tájékoztatásul szolgál, hogy megrendelését sikeresen leadta rendszerünkben, ám nem jelenti annak elfogadását!

IV. Az adásvételi szerződés létrejötte:


1. Ha a Vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést telefonon visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a szolgáltató között. Amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Vásárló szabadul ajánlati kötöttsége alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
2. A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja
4. Készletfogyás okán nem teljesíthető rendelés esetén a termék beszerzéséig, vagy raktárra érkezéséig érvényes marad a rendelés, amíg a Vásárló ezt külön nem kérvényezi. A termék beérkezése után a Vásárló értesítése telefonon történik meg.

“Előrendelés” státuszban lévő termékeknél a Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. A feltüntetett megjelenési dátum tájékoztató jellegű, így a tényleges dátum változhat! Az “Előrendelés” státuszban leadott rendeléseknél a készletfogyás okán nem teljesíthető rendelések a termék beszerzéséig, vagy raktárra érkezéséig érvényesek maradnak, ha a Vásárló nem kérvényezi lemondását. A termék beérkezése után a Vásárló értesítése telefonon történik meg.

V. Személyes átvétel, kiszállítás


1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok
1. Személyes átvétel, amelyre a PlatinumShop üzleteiben van lehetőség.
A termék átvételéhez a Vásárlónak rendelkeznie kell a rendeléshez tartozó rendelési azonosítójával. Ha a Vásárló a terméket egyeztetés után 3 munkanapon belül nem veszi át, a megrendelés érvényét veszti, és a terméket a Webshop jogosult értékesíteni.
2. Házhoz szállítás / futárszolgálat, amelynél Magyarország teljes területén belül bármilyen érvényes szállítási cím megadható.

A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől.
A hiányosan, hibásan vagy felhatalmazás nélkül megadott címre történő rendelések estén a Webshopot semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli.

A futárszolgálat (továbbiakban Szállító) adatai:
P D S Hungary Kft.
1163 Budapest, Sasvár u 14.
Tel.: +36 (1) 403 3131
E-mail: ugyfelszolgalat@pdshungary.hu

A megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége, hogy a futár jelenlétében ellenőrizze a csomagban szereplő tételeket. Amennyiben a Vásárló nem tudja személyesen átvenni a terméket a futártól, úgy gondoskodnia kell róla, hogy egy általa meghatalmazott személy átvehesse azt, ellenkező esetben a futár jogosult megtagadni a kézbesítés teljesítését! Sikertelen kézbesítés esetén a Szállító még 2 alkalommal kísérli meg a kézbesítést ingyenesen.

Az egy munkanapon belüli kiszállítás csak az alábbi feltételek együttes teljesülésekor érvényes:
1. Minden adat helyesen került megadásra
2. A megrendelés legkésőbb 15:30 percig beérkezett
3. A kiválasztott termék készleten van
4. A Webshop munkatársa visszaigazolta a rendelést a Vásárlónak a megadott elérhetőségek valamelyikén

A kiszállított árucikk a Platinum Konzol Kft. tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes összegében meg nem történik.

Teendők kiszállítás közben megsérült termékek esetén:
Amennyiben a csomag átvételre került, de annak tartalma sérült, a Vásárlónak a kézbesítést követő 48 órán belül e-mailes formában jelentenie kell az esetet a Szállítónak (ugyfelszolgalat@pdshungary.hu), vagy 24 órán belül a Webáruháznak (support@platinumshop.hu). A Vásárlónak a levélben fotóval kell dokumentálnia a termék(ek) sérüléseit, valamint mellékelnie kell szállítási adatait, amelynek során beazonosíthatják a csomagot. A fentebb megjelölt időszakon túl beérkezett kárigényeket a Szállítónak nem áll módjában megtéríteni.

VI. Elállási jog


A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló bármilyen indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez [kivéve zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel (CD és DVD lemezek), számítógépes szoftver esetében].

Elállási nyilatkozat (minta):

Platinum Konzol Kft.
1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 21.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt

VII. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Amennyiben a termék már az átvételkor hibás volt a Webáruház és a Vásárló tudta nélkül, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház is kijavíthatja. A Vásárló - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vásárló a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy a Webáruházzal szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás és garancia

Milyen esetben élhet kellékszavatossági jogával?
Meghibásodás esetén a Webáruház jótállásra köteles.

Milyen határidőn belül élhet vele?
A Vásárló a mellékelt jótállási jegyen meghatározott garanciaidőn belül érvényesítheti igényét.

Mikor mentesül a Webáruház a jótállási kötelezettsége alól?
A Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Webáruház által forgalmazott alapgépekre 12 hónap gyártói jótállás vonatkozik. Az új Microsoft Xbox 360 E és a Microsoft Xbox One alapgépekre a gyártó 2 év világgaranciát vállal. További információk a Microsoft Xbox hivatalos oldalán érhetőek el. A jótállás új kiegészítőkre és szoftverekre 12 hónap.

Szoftverek esetén a garancia csak a rendeltetésszerűen használt médiákon érvényesíthető, vagyis túlhasználatból, vagy utólag okozott fizikai és felszíni sérülésekből adódó problémák esetén a Webáruháznak semmilyen kötelezettsége nincs.

A hibás termékek visszajuttatása és a visszajuttatással járó költségek a Vásárlót terhelik. A jótállás érvényesítéséhez kötelezően szükséges okmányok:

• Jótállási jegy
• Nyugta vagy számla
• Pontos hibaleírás nyomtatott formában

Amennyiben a szoftver használata során hibák lépnek fel, úgy a terméktámogatással kapcsolatban a Vásárló a forgalmazó magyarországi kirendeltségéhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Sony PlayStation Magyarország ügyfélszolgálat
(munkanapokon 11:00-20:00 között)
Telefon: +36 (1) 814 4800

Microsoft Xbox Magyarország ügyfélszolgálat
(munkanapokon 8:00-16:00 között)
Telefon: +36 (80) 018 590

CNG.HU Kft. ügyfélszolgálat
(Take Two, Rockstar Games, Bethesda, Square Enix, Warner és más kiadók)

(munkanapokon 9:00-17:00 között)
CNG Support

PlayON Magyarország ügyfélszolgálat
(Ubisoft, Konami és más kiadók)

(munkanapokon 9:00-17:00 között)
Telefon: +36 (20) 242 4706
E-mail: support@playon.hu

Steam terméktámogatás
Steam Support

FIXIT Hungary Kft.
(Logitech szerviz)

Telefon: +36 (1) 777 4853

Reworks szerviz Kft.
(Thrustmaster szerviz)

Telefon: +36 (1) 451 0356

VIII. Adatkezelés


A regisztráció során megadott személyi adatokat, címet, telefonszámot és e-mail címet szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. Kivételt képez ez alól a Szállító (futárszolgálat), amely a kézbesítést végzi. A Webáruház statisztikai célból hasznosíthatja a megszerzett adatokat szolgáltatásána fejlesztése érdekében. A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá a megrendelés leadásával a Vásárló kijelenti, hogy elfogadja a Webáruház általános szerződési feltételeit, valamint az adatkezelésre vonatkozó feltételeket.
Termékfigyelő
Szeretnél értesítő e-mailt kapni, ha változik a termék státusza vagy az ára?
A szolgáltatáshoz bejelentkezés szükséges!
HITELKALKULÁTOR
Az összegek tájékoztató jellegűek.
A pontos összegről egyedi hitelbírálatot követően tudunk tájékoztatni.
10 hónap
Vételár:
Hitelösszeg:
Teljes visszafizetendő összeg:
A hitel teljes díja:
Önrész (13%):
Futamidő:
10 hónap
Törlesztő részlet:
THM:
36,17%

Hitelösszeg: 30 000 Ft-tól 500 000 Ft között. Futamidő: Fix 10 hónap. Sajáterő: 500 000 Ft-ig - 13%, Kezelési költség az induló hitelösszegre vetítve: 0%. Éves kamat: 31,39%

A hitel nyújtója az OTP Bank Nyrt. A Platinum Konzol Kft. az OTP Bank Nyrt hitelközvetítője. Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A hitelkonstrukció a 2016. július 1. és 2016. december 31. között benyújtott hitelkérelmek esetén, a kijelölt áruházakban, meghatározott termékekre vehető igénybe és a készlet erejéig érvényes. Példa THM: 500.000 Ft hitelösszeg és 10 hónapos futamidő esetén 36,17%.

Reprezentatív példa:
Vételár: 100 ezer forint, saját önerő: 13 ezer forint, hitelösszeg: 87 ezer forint, futamidő: 10 hónap, éves kamat: 31,39%, havi törlesztő részlet: 10 000 forint, teljes visszafizetés: 113 000 forint. THM: 36,17%

A THM meghatározása a 83/2010. (III.25.) Korm. R.9§(3) bekezdésében megjelölt szabályozáson alapul.

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletes információért kérjük, tájékozódjon az ügyintézőnél, vagy az áruházakban elhelyezett hatályos Hirdetményből, valamint az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és honlapján közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból.
www.otpbank.hu
Google PageRank